Friday, May 6, 2011

Kisah Abu Yazid Al-Bistami dan seekor anjing


Abu Yazid Thoifur bin Isa bin Surusyan al-Busthami, lahir sekitar tahun 200H (813M) di Bustham terletak di bagian timur Laut Persi. Meninggal di Bustham pada tahun 261 H/874 M. Beliau merupakan salah seorang Sultan Aulia, yang juga sebagai salah satu Syeikh yang ada dalam silsilah dalam thariqah Sadziliyah dan beberapa thariqah yang lain. Ia dikuburkan berdampingan dengan kuburan Hujwiri. Didirikan di atas makam nya sebuah kubah yang indah oleh seorang Sultan Mongol, Muhammad Khudabanda atas nasehat gurunya Syekh Syafruddin, salah seorang keturunan dari Bustam itu . Abu Yazid adalah seorang tokoh sufi yang terkenal pada abad ketiga Hijriyah. Datuk Abu Yazid merupakan penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang terkemuka di Bustham.Sedikit sekali orang mengetahui tentang sejarah hidupnya.


Suatu hari tatkala Abu Yazid sedang berjalan disatu lorong, maka datang
seekor anjing. Beliau menarik pakaiannya keatas sedikit agar tidak
tersinggung oleh anjing itu. Dengan kuasa Allah, anjing itupun berkata dalam bahasa manusia,

"Jika aku kering sia-sia menyinggung aku, dan jika aku basah tuan boleh
cuci pakaian itu dengan air. Tetapi benci yang ada dalam hatimu terhadap
aku tidak dapat dibasuh dengan air dari 7 batang sungai. Dosa batin itu
payah hendak dibasuh."

Abu Yazid berkata, "Wahai anjing, kamu ini sangat bijak, marilah tinggal
denganku seketika." Anjing itu menjawab, "Tidak, kita berdua tidak boleh
tinggal bersama kerana aku ini dihina oleh dunia tetapi tuan dipuji oleh
dunia. Disamping itu aku tidak menyimpan makanan untuk esok tetapi tuan
mentimpan makanan untuk setahun." Abu Yazid berkata, "Sekiranya aku tidak
sesuai dan layak tinggal dengan anjing, bagaimana pula aku hendak hampir
dengan Tuhan dan duduk di majlis-Nya. Puji-pujian bagi Tuhan yang
menghinakan aku dan mengajar orang-orang melalui perkara-perkara kecil.

0 comments:

Post a Comment