Thursday, September 30, 2010

RASULULLAH SAW, WANG 6 DIRHAM, DAN YAHUDI

Suatu hari Rasulullah SAW bermaksud berbelanja. Dengan bekal wang 6 dirham, beliau hendak membeli pakaian dan peralatan rumah tangga…Belum juga sampai di pasar, baginda mendapati seorang anak wanita yang sedang menangis.
Beliau sempatkan bertanya kenapa wanita yg menangis tersebut, “Apa yang menyebabkan anda menangis?”

Anak perempuan itu menjawab, “ Tadi pagi saya diberi wang 2 dirham oleh majikan untuk berbelanja keperluan rumah tangga, akan tetapi wang yang diberikan itu hilang. Saya takut majikan saya akan marah karena pulang tidak membawa apa-apa.” Terlintas dibenaknya akan deraan dari majikannya kerana itulah dia menangis sampai Rasulullah SAW melihatnya. Seketika itu juga Rasulullah SAW mengeluarkan wang 6 dirham dan diberikannya kepada anak perempuan itu. “ Terimalah wang 2 dirham ini sebagai ganti wang majikanmu yang hilang, segeralah belanja keperluan yang diperlukan oleh majikanmu.” Kini wang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tinggal 4 dirham, baginda segera memasuki pasar. Baginda membeli beberapa keperluan rumah serta baju gamis dan pakaian kesukaannya. Semua itu diangkat dan dibawa sendiri oleh baginda , sesampainya di luar terlihat seorang lelaki tua tidak berbaju, bersarung kumal berteriak lantang, “ Barang siapa yang memberikanku pakaian maka aku akan mendo’akannya agar Allah mendandaninya kelak.”

Rasulullah SAW mendekatinya dan memberikan gamis dan pakaian yang baru saja dibelinya, melihat orang yang menyambut dan memberikan apa yang dimintanya itu adalah Rasulullah SAW yang menjadi kekasihnya membuat lelaki itu terpana dan berusaha menolaknya akan tetapi Rasulullah SAW tetap memaksanya dan dipakaikannya gamis dan baju baru tersebut sehingga matanya berkaca-kaca atas pelakuan yang diberikan oleh kekasih Allah tersebut.

Dengan langkah ringan baginda meneruskan langkah kakinya hendak segera pulang, akan tetapi lagi-lagi baginda harus bersabar. Didepannya terlihat anak perempuan yang diberi dua dirham tersebut sedang menunggunya, anak tersebut mengadukan bahawa ia takut pulang. Ia khuatir akan dihukum oleh majikannya karena terlambat. Sebagai budak saat itu nilainya tidak lebih dari seekor binatang. Hukuman fizikal sudah sangat lazim diterima. Maka dengan senang hati, baginda menghantar anak perempuan tersebut ke rumah majikannya.

Rasulullah berjalan di muka anak perempuan itu, baginda mengikuti setiap petunjuk yang diberikan untuk menuju rumah majikannya. Bila anak itu memberitahu belok ke kiri, maka Rasulullah SAW pun belok ke kiri. Sesampainya di rumah majikan tersebut, beliau mengucapkan salam. Sekali, dua kali belum ada jawaban. Baru salam yang ketiga dijawab oleh penghuni rumah.

“ Mengapa kamu tidak menjawab salamku, salam yang ketiga baru dijawab?” Tanya Rasulullan SAW.

“ Ya Rasulullah, salam anda itu adalah do’a kerana itu kami ingin dido’akan oleh kekasih Allah.” Jawab penghuni rumah.

Rasulullah SAW segera menyampaikan maksud kedatangnya, mendengar hal tersebut penghuni rumah segera berkata.” Ya Rasulullah, Kami tidak akan menghukum budak kami kerana dia lebih mulia daripada kami. Dia telah berjalan dengan kekasih Allah sedangkan kami belum pernah sekalipun, sudah sejak tadipun kami telah memerdekakan budak tersebut kerana Allah.”
Betapa bahagianya Rasulullah mendengar hal tersebut, baginda bersyukur dengan wang 6 dirham mendapatkan keuntungan ribuan dirham yakni harga budak itu sendiri. Beliau berkata, “Tiadalah aku melihat 6 dirham demikian besar berkatnya dari pada 6 dirham yang ini. Allah telah memberi ketenteraman bagi orang yang ketakutan, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membebaskan seorang budak hamba.”

Akhirnya, rahmat dan kasih sayang, bantuan dan pertolongan kepada masyarakat bawah akan mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan. Allah berfirman dalam sebuah hadits Qudsyi. “Bahwasanya Allah menolong hamba-Nya, selama ia menolong saudaranya.”

Dari cerita tersebut dapat kita lihat semua, betapa mulia dan kasihnya Rasulullah SAW terhadap sesama manusia. Baginda tidak memandang kedudukan dan darjat seseorang, lihatlah apa yang telah dilakukan terhadap seorang budak yang mungkin di mata kita tidak berharga sama sekali akan tetapi Rasulullah SAW tetap memperhatikannya. Kerana itu sudah sepatutnya kita mencontohi akhlak beliau, bila kita memiliki kereta dan kita mengupah saudara kita untuk memandu maka janganlah kita menyebutnya “ itu pemandu/driver kita” akan tetapi katakanlah “ saudara saya yang membantu/menolong untuk menghantarkan saya ke destinasi”.

Selain itu juga, hikmah lainnya adalah setiap kita berbelanja di pasar, kedai atau dimanapun janganlah kita meminta tolong orang lain untuk membawakan barang belanjaan kita. Contohlah Rasulullah SAW, baginda membawa sendiri barang belanjaannya begitu juga yang telah diikuti oleh para sahabat lainnya.

Setiap peri kehidupan Rasulullah SAW adalah contoh bagi kita semua, kita lihat bahwa hidup Rasulullah sangat sederhana padahal beliau adalah seorang pemimpin umat dan kekasih Allah SWT. Apapun yang dimintanya pasti Allah akan mengabulkannya.

Suatu hari ada seorang yahudi yang memiliki suatu persoalan, ia segera berjalan menuju rumah Rasulullah SAW. Di tengah jalan ia bertemu dengan Rasulullah, segera saja ia menyampaikan maksud dan tujuannya. Rasulullah segera kembali menuju rumah bersama yahudi tersebut akan tetapi ditengah jalan ada seorang wanita tua menahan baginda untuk bertanya beberapa masalah, Rasulullah segera berhenti dan mendekati wanita tua itu sambil menundukkan kepalanya mendengarkan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh wanita tersebut. Yahudi itu melihat Rasulullah SAW begitu sabarnya melayani dan mendengarkan wanita tua itu walaupun pertanyaan itu hanya diulang-ulang, sampai puas barulah baginda meneruskan kembali perjalanannya.

Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW mempersilakan yahudi masuk. Ia tidak melihat ada apa-apa di rumah Rasulullah SAW yang ketika itu menjadi seorang pemimpin, hanya ada satu tikar kecil dari pelepah kurma yang hanya cukup untuk satu orang.
Rasulullah SAW mempersilakan yahudi tersebut untuk duduk diatas tikar tersebut, yahudi itu menolaknya akan tetapi Rasulullah SAW tetap memaksanya kerana ia adalah tamunya. Akhirnya orang yahudi itu, berkata, “ Ya Muhammad, tadinya saya akan menyangka kalau anda tidak akan memperlakukan saya dengan baik karena perbezaan keyakinan. Sungguh mulia akhlakmu, saksikanlah wahai kekasih Allah mulai saat ini saya akan mengikuti ajaranmu. “ Saat itu juga ia mengucapkan dua kalimat syahadat.

Betapa mulianya sifat rasullullah....

Wednesday, September 29, 2010

Kunci-kunci rezeki (Istighfar)


Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya:”Demi Allah, kalau kamu tidak berdosa, Allah akan menjadikan satu umat lain yang melakukan dosa, lantas mereka beristighfar kepada Allah lalu diampuni dosa mereka.” (Riwayat Muslim)

Sudah menjadi lumrah bahawa manusia itu tidak boleh lepas daripada kesalahan dan dosa. Hal ini disebabkan adanya sifat lupa, lalai, mengikut hawa nafsu, godaan syaitan dan sebagainya. Sesungguhnya dosa sebenarnya bukanlah perkara yang pelik dan mengaibkan tetapi yang aibnya ialah apabila seseorang itu kekal dalam dosa tanpa rasa ingin kembali bertaubat serta memohon ampun daripada Allah SWT. Oleh itu beristighfar amatlah dituntut dalam Islam kerana ia boleh menghapuskan dosa perbuatan yang dilakukan. Tetapi sayang, kita sukar sekali mengamalkan istighfar ini padahal ia sungguh ringkas dan mudah sehingga akhirnya bertambah-tambahlah dosa yang dilakukan dari sehari ke sehari lantaran kelalaian dan tabiat suka bertangguh. Istighfar juga bukan setakat jalan untuk memohon ampun daripada Allah S.W.T tetapi ia juga sebagai suatu sinar cahaya yang menerangi wajah seseorang.

Diantara sebab pentingnya istighfar (memohon ampun) dan taubat kepada Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Menutupi (kesalahan) adalah diturunkannya rezeki.

1) Apa yang disebutkan Allah Subhana wa Ta'ala tentang Nuh alaihis salam yang berkata kepada kaumnya.

"Artinya : Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu', sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai". (Nuh : 10-12)

Ayat-ayat di atas menerangkan cara mendapatkan hal-hal berikut ini dengan istighfar:

1. Ampunan Allah terhadap dosa-dosanya. Berdasarkan firman-Nya : "Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun".
2. Diturunkannya hujan yang lebat oleh Allah. Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata "midraaraa" adalah (hujan) yang turun dengan deras.
3. Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Dalam menafsirkan ayat "wayumdid kum biamwalin wabanina" Atha' berkata : "Niscaya Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian".
4. Allah akan menjadikan untuknya kebun-kebun.
5. Allah akan menjadikan untuknya sungai-sungai.

Imam Al-Qurthubi berkata: "Dalam ayat ini, juga yang disebutkan dalam surat Hud : 3 ('Artinya : Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya') adalah dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sarana meminta diturunkannya rizki dan hujan".

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata : "Maknanya, jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadaNya dan kalian senantiasa mentaatiNya, niscaya Ia akan membanyakkan rizki kalian, menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air susu perahan untuk kalian, membanyakkan harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian serta mengalirkan sungai-sungai diantara kebun-kebun itu (untuk kalian)". Demikianlah, dan Amirul Mukminin Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu juga berpegang dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini ketika beliau memohon hujan dari Allah Ta'ala.

Mutharif meriwayatkan dari Asy-Sya'bi : "Bahwasanya Umar Radhiyallahu 'anhu keluar untuk memohon hujan bersama orang banyak. Dan beliau tidak lebih dari mengucapkan istighfar (memohon ampun kepada Allah) lalu beliau pulang. Maka seseorang bertanya kepadanya, 'Aku tidak mendengar Anda memohon hujan'. Maka ia menjawab, 'Aku memohon diturunkannya hujan dengan majadih'

Imam Al-Hasan Al-Bashri juga menganjurkan istighfar (memohon ampun) kepada setiap orang yang mengadukan kepadanya tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Imam Al-Qurthubi menyebutkan dari Ibnu Shabih, bahwasanya ia berkata : "Ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Bashri tentang kegersangan (bumi) maka beliau berkata kepadanya, 'Ber-istighfar-lah kepada Allah!. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan maka beliau berkata kepadanya, 'Ber-istighfar-lah kepada Allah!. Yang lain lagi berkata kepadanya, 'Do'akanlah (aku) kepada Allah, agar Ia memberiku anak!, maka beliau mengatakan kepadanya, 'Ber-istighfar-lah kepada Allah!. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya maka beliau mengatakan (pula) kepadanya, 'Ber-istighfar-lah kepada Allah!".

Dan kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan : "Maka Ar-Rabi' bin Shabih berkata kepadanya, 'Banyak orang yang mengadukan macam-macam (perkara) dan Anda memerintahkan mereka semua untuk ber-istighfar'. Maka Al-Hasan Al-Bashri menjawab, 'Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh.

"Artinya : Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai". (Nuh 10-12).

Allahu Akbar! Betapa agung, besar dan banyak buah dari istighfar ! Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai ber-istighfar. Dan karuniakanlah kepada kami buahnya, di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Amin, wahai Yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus mahluk-Nya.

2. Ayat lain adalah firman Allah yang menceritakan tentang seruan Hud Alaihis Shalatu was sallam kepada kaumnya agar ber-istighfar.

"Artinya : Dan (Hud berkata), Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa". (Hud : 52)

Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia di atas menyatakan "Kemudian Hud Alaihis salam memerintahkan kaumnya untuk ber-istighfar yang dengannya dosa-dosa yang lalu dapat dihapuskan, kemudian memerintahkan mereka bertaubat untuk masa yang akan mereka hadapi. Barangsiapa memiliki sifat seperti ini, niscaya Allah akan memudahkan rizkinya, melancarkan urusannya dan menjaga keadaannya. Karena itu Allah berfirman. "Artinya : Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu".

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki sifat taubat dan istighfar, dan mudahkanlah rizki-rizki kami, lancarkanlah urusan-urusan kami serta jagalah keadaan-keadaan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha mengabulkan do'a. Amin, wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.

Tuesday, September 28, 2010

Tasbih Fatimah


Bagi mengatasi kepenatan melaksanakan tugas-tugas seharian sama ada di
rumah mahupun di tempat kerja, bolehlah jadikan petua yang diajar
oleh Rasulullah s.a.w. kepada puteri kesayangannya Saidatina Fatimah
sebagai penawarnya.

Suatu hari Saidatina Fatimah mengadu kepada suaminya Saidina Ali bin
Abu Talib tentang kesakitan pada tangannya kerana keletihan menggiling
gandum untuk membuat roti. Saidina Ali berkata :

"Bapa kamu telah datang membawa balik tawanan perang. Berjumpalah dia
dan mintalah seorang khadam untuk membantu mu."

Saidatina Fatimah pergi bertemu bapanya dan menyatakan hasrat untuk
mendapatkan seorang khadam bagi membantu tugas hariannya di rumah.
Bagaimanapun Rasulullah s.a.w. tidak mampu memenuhi permintaan anak
kesayangannya itu. Lalu Baginda s.a.w. pergi menemui puterinya serta
menantu itu. Baginda s.a.w. berkata:

"Apa kamu berdua mahu aku ajarkan perkara yang lebih baik daripada apa
yang kamu minta daripadaku? Apabila kamu berdua berbaring untuk tidur,
bertasbihlah (Subhanallah) 33 kali, bertahmid (Alhamdulillah) 33 kali
dan bertakbir (Allahuakbar) 33 kali. Ia adalah lebih baik untuk kamu
berdua daripada seorang khadam."

Inilah penawar ringkas yang Nabi s.a.w. ajarkan kepada anak dan
menantunya bagi meringankan keletihan dan kesusahan hidup mereka berdua.

Saidina Ali terus mengulang-ulang kalimah-kalimah Rasulullah.s. a.w.
ini.

Katanya "Demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya semenjak ia
diajarkan kepadaku."

Sayugia dicadangkan kepada ibu-ibu, suami-suami atau sesiapa sahaja
yang merasai kepenatan setelah melakukan tugas-tugas harian supaya
mengamalkan membaca 'Subhanallah' (33 kali), 'Alhamdulillah' (33 kali)
dan 'Allahuakbar' (33 kali) pada setiap malam isitu sebelum melelapkan
mata.

Lakukanlah dengan penuh ikhlas dan istiqamah (berterusan) , Insya-
Allah petunjuk Nabawi ini mampu menyelesaikan bebanan-bebanan hidup seharian
kita. Akan terserlah ceria di wajah pada keesokan hari dengan
senyuman.

(Sabda Rasulullah SAW)

"Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu
dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Bacalah.. Dengan Nama Tuhanmu...!


Hazrat Aishah r.anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, " Seseorang yang ahli dalam al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang membaca al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah-payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran. " (hadith riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi & Ibnu Majah)

Ada seorang Atuk tua tinggal bersama cucu lelakinya di sebuah bukit di pendalaman. Setiap pagi Atuk bangun awal pagi duduk di meja makan dan membaca Al-Quran. Cucunya ingin menjadi seperti Atuk dan meniru seberapa boleh akan bacaan yang dibaca oleh Atuknya.

Pada suatu hari cucunya bertanya, ‘Atuk! saya cuba membaca Al-Quran macam Atuk baca tapi saya tak faham pun, dan jika saya faham sekali pun saya akan lupa sebaik sahaja saya menutupinya. Apa bagusnya bila kita membaca Al-Quran?’ Sedang orang tua itu meletakkan arang batu ke dalam dapur pemanas badan, dengan perlahan dia menoleh kepada cucunya sambil berkata, ‘ Bawa guni arang batu ini ke sungai dan bawakan saya seguni air.’

Budak lelaki itu buat seperti apa yang disuruh, tetapi semua air itu membocor keluar sebelum dia sampai ke rumah. Orang tua itu ketawa dan berkata. ‘ Awak hendaklah berjalan lebih cepat untuk yang akan datang,’ dan meminta cucunya ke sungai bersama dengan guni arang batu untuk cuba sekali lagi. Kali ini budak lelaki itu berjalan lebih laju, sekali lagi guni itu kosong sebelum dia tiba ke rumah. Terlalu letih, dia memberitahu Atuknya bahawa mana mungkin untuk membawa air di dalam guni, dan dia pergi untuk mengambil baldi. Orang tua itu berkata, ‘ saya tidak mahu sebaldi air, saya mahu seguni air. Anda tidak cukup kuat mencubanya.’ dan dia menuju ke pintu melihat cucunya mencuba lagi.

Pada ketika itu, budak lelaki itu sudah tahu bahawa tidak mungkin dapat membawa air di dalam guni hingga ke rumah, tetapi untuk tidak menunjukkan apa-apa reaksi kepada Atuknya dia berlari seberapa laju yang dia boleh, semua air yang di bawa masih membocor keluar sebelum dia sampai ke rumah. Budak lelaki itu sekali lagi pergi ke sungai dan berlari secepat mungkin dengan seguni air, tetapi apabila sampai kepada Atuknya, guni tersebut sekali lagi kosong. Meletihkan, katanya,’ tengok Atuk, tak guna!’ ‘ Jadi anda fikir ianya tidak berguna?’ Orang tua itu berkata,’ tengok guni itu.’

Budak lelaki itu melihat akan guni tersebut dan buat kali pertamanya dia sedar bahawa guni tersebut sudah berubah. Ia telah bertukar daripada guni lama yang kotor bekas arang batu menjadi begitu bersih, luar dan dalam.

‘Cucuku, itulah yang akan berlaku jika anda membaca Al-Quran. Anda mungkin tidak faham ataupun ingat kesemuanya, tetapi apabila anda membacanya, anda akan berubah dengan sedirinya, dalaman dan luaran. Itulah kurniaan Allah s.w.t. dalam kehidupan kita.’

Oleh itu, marilah kita sama-sama cuba sedaya upaya memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jika perlu untuk belajar, marilah kita Belajar Tajwid Al-Quran untuk menyempurnakan lagi bacaan kita dan baca la juga tafsir/terjemahan Al-Quran agar kita faham apa yang kita baca.

Monday, September 27, 2010

Keberkatan guru

Kelas Darjah Enam Makrifah sunyi sepi dari suara pelajar di dalamnya. Sekarang hanya kedengaran bunyi marker menyentuh papan putih, digerak-gerakkan oleh Cikgu Azmen yang sedang menulis nota-nota untuk mata pelajaran Sains.

Selesai menulis, Cikgu Azmen meletakkan marker di atas meja. Dia memandang semua anak muridnya. Semua sedang tekun menyalin semula nota di papan putih. Kecuali…

“Erham, kenapa kamu tak salin?” Cikgu Azmen memandang Erham sedang meletakkan kepalanya di atas kedua belah tangannya. Gaya orang tidur dalam kelas.

Erham mengangkat kepala. Mukanya berkerut.

“Cikgu nak suruh saya salin semua ni?” Tangannya menunjuk ke arah papan putih.

“Ya, kamu kena salin, dan hafal nota-nota yang cikgu tuliskan ni”

“Masalahnya cikgu, saya dah tahu dan hafal semua ni” Erham menghela nafas. Malas.

Semua pelajar memandang Erham. Erham memang terkenal dengan kepandaiannya dan kecerdasan akalnya. Setiap kali ada peperiksaan, markah Erham sentiasa sekitar 95%-100%. Namun, kepandaian Erham tidak disertai dengan adab dan kerendahan diri. Erham sering berbangga-bangga, bongkak, malah tidak menghormati guru dan kawan-kawannya.

“Yang cikgu ajar ni semua benda mudah je” Berlagak, itulah gaya Erham.

Cikgu Azmen menghela nafas. “Ya la, kalau kamu dah tahu pun, apa salahnya kamu salin? Yang cikgu tulis ni, cikgu dah mudahkan dari apa yang ada dalam buku teks. Kamu tak perlu lagi rujuk buku teks. Mana tahu nanti apa yang kamu hafal tu hilang, kamu boileh rujuk nota ni”

Erham ketawa. “Apa yang saya hafal hilang? Cikgu jangan la buat lawak. Saya ni lebih pandai dari cikgu la”

“Erham, hormat la sikit cikgu tu. Kenapa la dengan kau ni” Sakeena bersuara. Mungkin tidak tahan dengan sikap Erham. Beberapa orang pelajar perempuan lain mengiyakan kata-kata Sakeena.

“Kau diam. Kau belajar rajin-rajin pun belum tentu markah sama tinggi dengan aku.” Menghina, itu satu lagi tabiat Erham.

“Ini melampau la sampai nak kutuk orang” Sakeena marah. Cikgu Azmen segera meredakan keadaan.

“Sudah, sudah. Erham, kalau kamu tak mahu, tidak mengapa la. Sakeena, teruskan kerja kamu”

Syaiful menggeleng kepala. “Ish Erham ni. Naik meluat aku dengan dia. Dah la baru masuk sekolah ni tahun lepas. Tahu la mak ayah professor. Kau bagus Haq, pandai pun pandai, tapi hormat guru dengan kawan-kawan”

Abdul Haq diam sahaja. Dia tidak berminat memberikan apa-apa komen. Dia terus menyalin nota yang diberikan oleh Cikgu Azmen. Sebaik sahaja siap menyalin, dia memandang ke belakang.

Erham yang kembali meletakkan kepala di atas kedua belah tangannya itu, dipandang.

Tiba-tiba pandangannya terhalang dengan telapak tangan seseorang.

“Weh, hari ini kau bawa bekal apa?” Shah.

Abdul Haq memandang sahabatnya itu. “Nasi goreng kosong”

Bibir Shah menggores senyuman.


****


“Kau dah dapat duit belanja pun, masih makan dengan aku lagi?” Abdul Haq bertanya, sebaik sahaja nasi goreng selesai dijamah.

“Kau tak ada duit. Biarlah aku teman kau. Duit belanja yang ayah aku beri pada aku, boleh aku simpan. Nanti bila dah banyak, aku belanja la kau makan besar sikit” Shah membasuh tangan dengan air mineral.

“Kau ni pelik la. Anak orang kaya, tapi selamba je gayanya duduk dengan aku, makan bekal dengan aku”

“Ha, aku anak orang kaya luar biasa”

Abdul Haq tersenyum. “Yang taat pada Allah, itulah yang luar biasa” Abdul Haq bangun.

“Nak pergi Solat Dhuha ke?” Shah bertanya.

Abdul Haq menggeleng. “Hari ini aku tak Solat Dhuha. Aku nak jumpa seseorang”

“Siapa?”

“Erham”

“Oh, kenapa? Kau nak buat apa dengan dia? Nak marah dia sebab dia kurang ajar dengan cikgu ke?” Shah mengeluarkan sebatang rokok, kemudian menyalakannya dengan lighter dan menghisapnya. Asap putih berkepul-kepul ditiup ke udara. Tabiat yang masih belum boleh ditinggalkan.

“Kau hisap rokok pun aku tak marah. Takkan aku nak marah Erham” Abdul Haq mengukir senyum. Dia terus berjalan meninggalkan tempat rehatnya.

“Aku nak tegur Erham je. Bukan nak marah dia” Abdul Haq terus bergerak, meninggalkan Shah.

“Buatlah apa yang patut Haq.” Shah memandang pandang, melepaskan kepulan asap dari mulut, bercakap seorang diri dengan suara yang perlahan.

Padanya, Abdul Haq amat baik hati.

Shah memandang batang rokok pada tangannya.

“Bila aku boleh berhenti merokok?”


****


Hari ini hujung minggu. Pelajar-pelajar Darjah Enam Makrifah menjalankan lawatan ke Museum Sentosa. Di museum ini, terdapat pelbagai barang-barang antik dan moden, serta terdapat banyak manuskrip sejarah bangsa. Cikgu Rosiah sengaja membawa pelajar-pelajar ke mari untuk menambah pengalaman.

“Murid-murid, seseorang yang tidak mengetahui sejarah, maka dia hanya akan mengulangi kesilapan orang terdahulu”

Semua ahli kelas Darjah Enam Makrifah mengangguk.

“Sebab tu lah Allah ceritakan kisah-kisah bangsa terdahulu di dala Al-Quran cikgu. Agar kita tidak mengikuti jejak mereka dalam mengingkari Allah” Abdul Haq memberikan pandangan.

“Bagus Abdul Haq. Benar itu”

“Poyo, blah la” Suara Toriq kedengaran. Namun tidak dilayan oleh sesiapa. Semua orang sudah lali dengan kutukan-kutukan tiga sekawan terhadap Abdul Haq.

Erham mendengus. “Eleh, macam la aku tak tahu” Walaupun dia sebenarnya memang tak tahu. Dia pandai dalam pelajaran, tetapi baca Al-Quran merangkak-rangkak.

Abdul Haq dididik oleh ayahnya, kemudian kini dia mempelajari Al-Quran dengan Haji Makruf. Bukan sekadar belajar membaca dan tajwid, dia juga diajar tafsir Al-Quran sedikit demi sedikit.

“Em, maafkan saya cikgu” Satu suara menegur dari belakang Cikgu Rosiah. Cikgu Rosiah menoleh. Semua ahli kelas darjah Enam Makrifah sedikit terkejut melihat seorang orang putih, tinggi, berbadan besar, berdiri di belakang Cikgu Rosiah.

“Ya, apa saya boleh bantu?” Cikgu Rosiah beradab.

“Kamu semua melayu? Orang Islam?” Orang putih itu bertanya, sedikit pelat.

“Ya, kami semua orang melayu Islam”

“Boleh kah cikgu berikan sedikit masa untuk saya bermesra dengan pelajar-pelajar ini? Saya pelancong dari Eropah”

Cikgu Rosiah tersenyum. Dalam fikirannya, ini adalah peluang untuk menambah pengalaman pelajar-pelajar. Maka dia membenarkan. Robert, itulah nama pelancong itu. Dia sudah sebulan berada di Malaysia. Sebab itulah dia pandai berbahasa melayu walaupun agak pelat. Katanya, dia hendak menjelajah seluruh Malaysia dalam masa tiga bulan.

“Saya tertarik dengan Islam di sini, kefahamannya dan pegangannya. Maka, bolehkah saya bertanya satu perkara kepada kamu semua?” Robert memandang pelajar-pelajar Enam Makrifah.

“Boleh. Uncle boleh tanya apa sahaja pada saya. Saya lebih pandai dari cikgu saya” Erham segera bangun, menawarkan dirinya dalam keadaan penuh bongkak.

Shah geram. “Aku rasa macam nak…. Ish, geram la dengan Erham ni”

Abdul Haq tersenyum. “Biarlah”

Ketika Abdul Haq pergi menegur Erham tempoh hari, Erham memarahinya. Menuduh yang Abdul Haq cemburu kepadanya. Erham tidak mendengar nasihat. Memilih untuk terus berlagak dan bongkak.

Robert pun bertanya:

“Baiklah, adakah kamu tahu berapa banyak berhala yang ada di Makkah, pada zaman Rasulullah SAW?”

Erham terdiam. Dia tidak berapa tahu sangat berkenaan Sirah Nabi. Hal ini kerana, Sirah Nabi tidak diajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Sentosa. Sirah Nabi hanya diajar di Sekolah Agama yang tidak wajib, dan Erham tidak mengikuti Sekolah Agama.

“360” Abdul Haq menjawab. Robert tersenyum. “Bagus, betul tu”

Erham bengang. Dia kelihatan macam orang bodoh.

“Apa yang jadi pada berhala tu, apabila Nabi Muhammad membuka kota Makkah?”

“Dihancurkan semuanya la” Erham meneka. Dia tak tahu pun sebenarnya.

“Betul. Bijak sungguh kamu ni.”

“Jadi, itu ke soalannya?”

Robert menggeleng. “Ini baru soalan saya yang sebenar. Nabi Muhammad hancurkan semua berhala tu kerana berhala-berhala itu dipercayai dijadikan manusia sebagai sekutu kepada Allah. Di dalam Islam, menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik. Yang saya musykil, Nabi Muhammad tidak menghancurkan semua berhala. Dia meninggalkan satu berhala pada Kaabah”

Seluruh ahli kelas Darjah Enam Makrifah terkejut. Nabi Muhammad tinggalkan berhala? Betul ke?

Cikgu Rosiah mula rasa tidak sedap hati. Soalan ini macam hendak…

“Betul ke uncle? Mustahil lah” Sakeena bertanya.

“Betul, berhala terakhir itu adalah Hajarul Aswad”

Seluruh ahli kelas senyap. Terdiam. Terbayang pada kepala mereka, hajarul aswad yang manusia berebut untuk menciumnya. Bagi yang mak ayah sudah pergi haji, mereka teringat betapa mak ayah mereka menceritakan kelegaan dapat mencium Hajarul Aswad.

“Betul jugak ya” Erham pun seakan percaya. Pertanyaan Robert itu sebenarnya menggugat Akidah.

Cikgu Rosiah mula sedar yang Robert ini sebenarnya bukan hendak bermesra. Dia sebenarnya memang hendak merosakkan pemikiran anak-anak orang Islam.

“Kalau tak percaya, kamu boleh tanya cikgu kamu ni. Cikgu kamu pun tak boleh nafikan yang Hajarul Aswad tu berhala.” Robert memandang Cikgu Rosiah sambil tersengih.

Cikgu Rosiah terdiam. Dia tahu yang Hajarul Aswad bukan berhala, tapi dia tak tahu nak jelaskan macam mana. Macam mana ni?

“Uncle Robert” Abdul Haq bangun. Robert melihat Abdul Haq. Semua orang melihat Abdul Haq.

“Hajarul Aswad bukan berhala.”

“Apa bukti kamu? Uncle tengok dalam televisyen, orang Islam berebut untuk mencium hajarul aswad ni”

“Saya ada baca Sirah Khalifah Ar-Rasyidin, kisah Saidina Umar. Dia pernah sekali, sebelum mencium Hajarul Aswad, dia berkata: Wahai Hajarul Aswad, aku tahu kau ini hanya batu, tidak memudaratkan dan tidak memberi manfaat. Andai aku tidak melihat Rasulullah mencium kau, maka aku tidak akan mencium kau”

Cikgu Rosiah rasa lega. Semua pelajar Darjah Enam Makrifah pun seakan tersedar. Robert senyap.

“Saidina Umar adalah seorang dari sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan masuk syurga. Rasulullah pernah bersaba: Kalau ada Nabi selepas aku, maka dia adalah Umar. Ini menunjukkan Saidina Umar amat tinggi martabatnya. Sahabat nabi ini tidak menganggap Hajarul Aswad mampu memberikannya apa-apa. Maka jelaslah bahawa, Hajarul Aswad bukannya berhala. Cuma ia adalah Sunnah Rasulullah. Malah ayah saya kata, tiada hadith sohih yang menyatakan Hajarul Aswad itu memadam dosa manusia. Allah jugalah Tuhan, dan Yang Mengampunkan Dosa” Abdul Haq memandang seluruh ahli kelasnya.

Robert diam. Tidak sangka bahawa ada pelajar darjah enam mampu merungkai masalah ini. Tidak lama kemudian, Robert mengukir senyuman. Dia menepuk tangan.

“Bagus, bagus. Kamu memang pandai.” Robert mendekati Abdul Haq dan menepuk pula belakang tubuh Abdul Haq. Seluruh ahli kelas bertepuk tangan, meraikan kebijakan Abdul Haq.

Erham mendengus. Cemburu.

Robert pun meminta izin untuk beredar. Usahanya untuk menganggu pemikiran anak-anak orang Islam tidak berjaya.

Cikgu Rosiah memuji-muji Abdul Haq.

“Eh, macam mana kau boleh ingat semua benda tu ya? Aku nak ingat mata pelajaran Sains pun susah. Kau dah la pandai, tahu pula benda-benda agama ni. Dah la di sekolah tak ada pelajaran tu” Shah bertanya. Kawan-kawan lain pun berminat hendak tahu.

Abdul Haq memandang Erham yang sedang melihatnya dengan wajah benci.

“Nak serap ilmu, kuncinya mudah. Hormatilah guru. InsyaAllah, banyak mana pun ilmu datang, kita akan boleh ingat, dan amalkan. Bukan sekadar pandai atas kertas periksa sahaja”

Erham rasa terpukul, walaupun dia tahu yang Abdul Haq bercakap secara umum.

Besarnya hormat pada guru.

Golongan yang masuk syurga tanpa hisab

Terdapat 70,000 umat Muhammad s.a.w yang dapat masuk syurga tanpa hisab dan tiada azab. Ini bersumberkan hadis yang diriwayat Bukhari dan Muslim bersumber daripada Ibnu Abbas r.a. Muka mereka bercahaya seperti bulan purnama. Mereka adalah:

1. Ahl al-fadl (ahli kemuliaan)- orang yang menanggung kesakitan apabila diperbo-dohkan, bersabar apabila dizalimi dan memaafkan apabila dilakukan kejahatan terhadap mereka.

2. Ahli as sabr (ahli kesabaran)- bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menghindarkan maksiat terhadap-Nya.

3. Jiran-jiran Allah- saling berziarah dalam berkasih-sayang kerana Allah, duduk dan bangun bersama-sama saudara mereka kerana Allah.

(hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Ali bin Husain)

4. Orang yang mati dalam perjalanan ke Mekah samada pergi atau balik

(hadis riwayat Jabir)

5. penuntut ilmu, perempuan yang taat kepada suami dan anak yang berbakti kepada ibu bapa

(hadis marfu' sumber Abu Ayyaub al-ansari)

6. Sesiapa yang berjalan kerana hendak menunaikan hajat saudaranya yang muslim sehingga tertunai hajat itu dan meniggal dalam masa tersebut.

(hadis marfu' sumber daripada Anas)

7. Sesiapa yang mengasuh kanak-kanak sehingga berupaya mengucapkan 'lailahaillallah"

(hadis sumber daripada A'isyah r.a)

8. Orang islam lelaki dan perempuan yang mati pada malam dan siang hari Jumaat

(hadis marfu' sumber daripada 'Ata')

9. Hamba yang bersabar apabila diuji dengan bala bencana pada tubuhnya dan anaknya

(hadis marfu' riwayat Hakim at-Tirmidzi)

10. Orang yang menggali perigi di tengah padang dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah

(Ibn Mas'ud)

Al-Hakim dan al-Baihaqi mengeluarkan hadis yang bersumber daripada Jabir secara marfu': "Barangsiapa yang lebih kebajikannya atas kejahatannya, maka mereka itulah yang masuk ke syurga tanpa hisab, dan barang siapa yang sama kebajikannya dan kejahatannya maka mereka itulah yang dihisabkan dengan hisab yang sedikit, dan barang siapa yang kejahatannya lebih banyak, maka dialah yang diberikan syafaat setelah menerima siksaannya."

Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab dan dibentangkan suratan amal. Tajdidkan niat. Ikhlaskan diri. Biar tidak dipuji manusia. Pentingnya adalah nilaian pandangan Allah taala.

###sumber daripada buku Misteri di sebalik tiupan sangkakala saringan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah oleh Imam al-Qurtubi dan Kasyful Ghummah pada menyatakan orang mati & hal hari kiamat oleh Syeikh Daud al-Fatani yang disusun oleh Muhammad Ramzi Omar.

Thursday, September 23, 2010

Orang Yang Pertama

1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS

2. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS

3. Orang yang pertama berkhatan : Nabi Ibrahim AS

4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS

5.. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS

6. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)

7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW

8. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar AsSiddiq RA

9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah: Umar bin Al-Khattab RA

10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam: Al-Hasan bin Ali RA

11. Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW: Thuwaibah RA

12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA

13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita: Sumayyah binti Khabbat RA

14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA

15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA

16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan: Bilal bin Rabah RA

17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA

18. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW: Tamim Ad-dary RA

19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-Awwam RA

20. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW: Ibban bin Othman bin Affan RA

21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA

22. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafei RH

23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA

24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawayah bin Abi Sufyan RA

25. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : H arun Ar-Rasyid RH

26. Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA

27. Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW: Ali bn Abi Tholib RA

28. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH

29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus'ab bin Umair RA

30. Orang yang pertama masuk Syurga : Nabi Muhammad SAW