Tuesday, April 5, 2011

Kejadian manusia menurut Al-QuranBanyak ayat di dalam kitab suci Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia, tetapi anehnya setiap ayat-ayat itu terdapat percanggahan. Percanggahan itu bukan atas sebab lain, tetapi Allah hendak kita mengkaji dan berfikir jawapan tersirat disebalik kata-kataNya.

Dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, ayat 14 ertinya : "Dia (Allah) menjadikan manusia dari tanah kering seperti tembikar (tanah yang dibakar)."

Surah Al-Hijr, ayat 28: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang berbentuk (berupa)."

Surah As Sajadah Ayat ertinya "...Dia (Allah) ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah"


Surah As-Safaat, ayat 11. Ertinya : "Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan manusia daripada tanah liat."

Surah Ali Imran ayat 59. Ertinya "...Allah menciptakan Adam dari tanah.....kemudian Allah berfirman kepadanya : Jadilah (seorang manusia), maka jadilah ia."

Surah Al-Hijr, ayat 29. Ertinya "Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalam roh (ciptaan) Ku."

Penjelasan :-

1.Yang dimaksudkan 'sal sal' dalam Surah Ar Rahman ayat 14 ialah 'tanah kering' atau sesetengah kering' iaitu 'zat pembakar' (oksigen).

2.Di ayat 14 surah Ar Rahman ini juga disebut kata 'fakhkhar' yang maksudnya 'zat arang' (carbonium).

3. Dalam surah Al-Hijr ayat 28 juga ada disebut 'sal sal'. Manakala kata 'hamaa in' ialah 'zat lemas' (netrogenium)

4. Surah As Sajadah ayat 7 pula menyebut 'thien' (tanah). Maksud kata 'thien' dalam ayat tersebut ialah 'atom zat air' (hydrogenium)

5. Dalam surah As-Safaat, ayat 11 ada kata 'lazib' (tanah liat) yang maksudnya 'zat besi' (ferrum).

6. Yang dimaksudkan dengan kata 'turab' (tanah) dalam surah Ali Imran ayat 59 ialah 'unsur-unsur zar a li' (zat-zat anorganis).

7. Surah Al-Hijr, ayat 29. Ertinya "Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalam roh (ciptaan) Ku."


Ketujuh-tujuh ayat Al-Quran tadi, Allah telah menunjukkan tentang proses kejadian Nabi Adam sehingga berbentuk manusia lalu ditiupkan kepadanya sehingga berbentuk manusia bernyawa. Proses kejadian manusia ini melalui adunan 'zat arang' (carbonium), 'zat lemas' (nitrogenium), 'zat air' (hydrogenium), 'zat besi' (ferrum), yodium, kalium, silicium dan mangaan, yang disebut 'laazib' (zat-zat anorganis). Dalam proses persenyawaan terbentuklan zat yang dinamai PROTEIN.

Al-Quran telah menerangkan proses asal kejadian tubuh jasmani (visible) hingga kepada badan halusnya (invisible) sampai wujud seorang manusia. Adakah ayat-ayat ini ciptaan Nabi Muhammad? Bukan, melainkan ia disampaikan oleh Dzat Yang Mengetahui iaitu Allah- Tuhan semesta alam.

0 comments:

Post a Comment